Διοικητικό Συμβούλιο 2023-2025


ΠΡΟΕΔΡΟΣΚωνσταντίνος Ιωάν. Βεντούρης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ιάκωβος Νικ. Γαλανάκης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΕιρήνη Μαρία Ματ. Μουστάκα
ΤΑΜΙΑΣΕλευθέριος Ιωάν. Αφεντάκης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Χαράλαμπος Γεώρ. Λογοθέτης
ΕΦΟΡΟΣ Νικόλαος Παν. Βενεδίκης
ΜΕΛΗΑλέκος Ιωάν. Βεντούρης
Αλέξανδρος Ματ. Βεντούρης
Νεκτάριος Ελευθέριος Ιωάν. Βεντούρης
Φραγκούλης Ιωάν. Βεντούρης
Φλωρίτα Παρ. Καταγά